FUND-RAISING DINNER

Event details

  • Friday | 31/01/2020
  • 7:00 pm - 8:00 pm
  • Happy Reception 199 Sunshine Road Tottenham VIC 3012 Australia

Tiệc gây quỹ cho các chương trình xã hội và từ thiện của Hội Thánh