Khóa Học Mùa Đông 2015

Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc sẽ bắt đầu khóa Thần Học mùa Đông vào ngày Chúa Nhật 28-06-2015. Trung Tâm sẽ thâu nhận thêm các tín hữu muốn theo học với tính cách dự thính (không lấy tín chỉ). Chi tiết như sau: Thời gian: 28/6 –

Continue reading

Khóa Học Mùa Hè 2014

Khóa Thần Học Mùa Hè 2014 sẽ bắt đầu từ ngày 26/12/2014 đến 15/01/2015 tại cơ sở HTTL Melbourne. Trung Tâm sẽ nhận thêm các tín hữu muốn theo học với tính cách dự thính (không lấy tín chỉ). Chi tiết các môn học như sau: 1. Tổng Luận Và

Continue reading

Khóa Học Mùa Xuân 2014

Khóa học Mùa Xuân 2014 sẽ bắt đầu ngày thứ Bảy 20/09/2014 tại cơ sở HTTL Melbourne. Trung tâm sẽ nhận thêm các tín hữu muốn theo học dự thính (không lấy tín chỉ). Chi tiết môn học như sau: 20/9 -27/9/2014: Dr. Chaiwat Chawmuangman The Gospel of Luke (Tin

Continue reading

Khóa Học Mùa Hè 2013

Trung Tâm Thần Học Úc Châu sẽ tổ chức Khóa Thần Học Mùa Hè 2013 cho 2 lớp Bachelor of Theology và Master of Divinity, chi tiết như sau: 1. Địa điểm: tại cơ sở Hội Thánh Melbourne, 45 Pickett St, Footscray, Vic 3011. 2. Thời gian: từ Chúa Nhật

Continue reading

Khóa Học Mùa Xuân 2012

Trung Tâm Thần Học Úc Châu sẽ tổ chức Khóa Thần Học Mùa Xuân 2012 cho 2 lớp Bachelor of Theology và Master of Divinity, chi tiết như sau: 1. Địa điểm: tại cơ sở Hội Thánh Melbourne, 45 Pickett St, Footscray, Vic 3011. 2. Thời gian: từ Thứ Sáu

Continue reading

Khóa Học Mùa Hè 2012

Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc Châu sẽ tổ chức khóa Thần Học Mùa Hè 2012 chi tiết như sau: Giáo Sư: MSTS. Phạm Văn An. Lịch trình các môn học: 1. Daniel: 26/12 – 28-12/2011 2. Discipleship: 29/12 – 31/12/2011 3. Church Planting: 1/1 – 3/1/2012 4.

Continue reading

Khóa Học Mùa Xuân 2011

Trung Tâm Thần Học Úc Châu sẽ tổ chức Khóa Thần Học Mùa Xuân 2011 cho 2 lớp Bachelor of Theology và Master of Divinity, chi tiết như sau: 1. Địa điểm: tại cơ sở Hội Thánh Melbourne, 45 Pickett St, Footscray, Vic 3011. 2. Thời gian: từ Chúa Nhật

Continue reading

Khóa Học Mùa Hè 2011

Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc Châu đang cộng tác với Chủng Viện Thần Học Thái Lan, và MSTS.Phạm Văn An để tổ chức Khóa Thần Học Mùa Hè 2011 tại cơ sở của Hội Thánh Tin Lành VN – Melbourne, 45 Pickett St, Footscray, chi tiết như

Continue reading

Khóa Học Mùa Xuân 2010

Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc Châu sẽ tiếp tục cộng tác với Chủng Viện Thần Học Thái Lan, và MSTS.Phạm Văn An để tổ chức Khóa Thần Học Mùa Xuân 2010 tại cơ sở của Hội Thánh Tin Lành VN – Melbourne, 45 Pickett St, Footscray, chi

Continue reading

BẾ GIẢNG KHÓA HỌC MÙA XUÂN 2009 – CÁC KHÓA HỌC 2010

Khóa Thần Học Mùa Xuân 2009, do Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc Châu tổ chức, đã bế giảng vào Thứ Bảy 26-9-2009 vừa qua. Có tất cả 30 sinh viên theo học khóa Thần Học nầy trong 2 chương trình Bachelor of Theology và Master of Divinity.

Continue reading

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THẦN HỌC MÙA XUÂN 2009

Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc Châu, cơ sở tại nhà thờ Tin Lành Việt Nam, Melbourne, 45 Pickett Street, Footscray, sẽ khai giảng lớp học đầu tiên cho hai chương trình Bachelor of Theology và Master of Divinity, vào ngày Thứ Bảy 19-9-2009. Dr.Chaiwat Chawmuangman, Hiệu Trưởng

Continue reading

TRUNG TÂM THẦN HỌC VN TẠI ÚC CHÂU

Trung Tâm Thần Hoc Việt Nam tại Úc Châu đã được thành lập, trụ sở tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Melbourne, 45 Pickett st, Footscray, Australia. Các chương trình Cử Nhân Thần Học (B.th) và Cao Học Thần Học (M.Div), sẽ bắt đầu trong năm 2009. Ban

Continue reading