Daily devotionals

Điều Gì Sẽ Đến?

Đọc: II Ti-mô-thê 4:1–8 Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa… sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. II Ti-mô-thê 4:8 Vào đêm ngày 3 tháng 4 năm 1968, Tiến sĩ Martin Luther King đã có bài phát biểu cuối cùng “Tôi đã lên đến Đỉnh Núi”. […]