Upcoming Events

Daily devotionals

Tôi Sẽ… (by Anne Cetas)

Đọc: Lê-vi Ký 19:9–18 Hãy yêu thương người lân cận như chính mình. Lê-vi Ký 19:18 Shirley ngồi xuống chiếc ghế bành sau một ngày dài. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đang di chuyển phần hàng rào cũ có ghi bảng “miễn phí” đang để ở […]