Đấng Thấy Tất Cả

Đọc: Dân Số Ký 32:16–24

Phải biết rằng tội ấy chắc sẽ đổ lại trên anh em. Dân Số Ký 32:23

“Thôi rồi!” Giọng của vợ tôi vang lên khi cô ấy bước vào bếp. Lúc vợ tôi la lên, thì “Max”, chú chó to nặng 40kg của chúng tôi phóng ra khỏi phòng.

Cái đùi cừu nướng để sát kệ bếp đã biến mất. Max đã ăn nó, chỉ còn lại cái khay trống rỗng. Nó cố trốn dưới gầm giường, nhưng chỉ chui lọt phần đầu và vai. Khi tôi đi tìm thì thấy cái đuôi và mông của nó lòi ra, tôi đã phát hiện ra chỗ trốn của nó.

Tôi lẩm bẩm: “Max ơi, tội mày sẽ đổ lại trên mày.” Câu nói này được mượn từ lời của Môi-se, khi ông khuyên hai chi phái của dân Y-sơ-ra-ên vâng lời Chúa và giữ lời hứa. Ông nói với họ: “Nhưng, nếu anh em không làm như thế, anh em thật đã phạm tội với Đức Giê-hô-va và phải biết rằng tội ấy chắc sẽ đổ lại trên anh em” (Dân. 32:23).

Tội lỗi có thể cho mình cảm giác vui sướng trong chốc lát, nhưng nó gây ra nỗi đau tột cùng vì bị xa cách Chúa. Môi-se nhắc nhở dân sự rằng chẳng có điều gì Chúa không thấy. Như một tác giả Kinh Thánh nói: “Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Đấng mà chúng ta phải khai trình” (Hê. 4:13).

Dù nhìn thấy tất cả, nhưng Đấng Thánh Khiết yêu thương thôi thúc chúng ta xưng nhận tội lỗi mình, ăn năn (từ bỏ) và bước đi cách đúng đắn với Ngài (I Giăng 1:9). Hôm nay, nguyện chúng ta bước theo Ngài với lòng yêu kính.Chúa nhìn thấy mọi việc chúng ta làm nhưng vẫn yêu chúng ta, lẽ thật đó khích lệ bạn từ bỏ tội lỗi ra sao? Hôm nay, bạn sẽ đáp lại tình yêu của Ngài bằng những cách thiết thực nào?Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng nhìn thấy tất cả (Sáng. 16:13). Con cảm ơn Ngài vì dù thấy cả mặt tốt lẫn mặt xấu, Ngài vẫn ban Con Ngài đến để cứu chuộc và giải phóng con. Xin giúp con bước đi trong sự vâng lời và yêu kính Ngài. bởi James Banks | Xem tác giả khác

Chú Giải

Những từ ‘phạm tội’ và ‘tội’ trong Dân số ký 32:23 đều có cùng gốc từ trong tiếng Hê-bơ-rơ là chata’. Ý nghĩa của từ này bao gồm “lạc đường”, “trượt” hoặc “trật mục tiêu”. Mặc dù từ này được sử dụng thường xuyên trong Cựu Ước, nhưng đó chỉ là một trong nhiều từ được sử dụng để nói về tội lỗi và điều ác. Từ Hê-bơ-rơ này là nguyên ngữ của từ ‘tội lỗi’ xuất hiện đầu tiên trong Kinh Thánh (Sáng. 4:7): “Còn nếu con không làm điều tốt thì tội lỗi rình rập trước cửa”.

Arthur Jackson

Trích Lời Sống Hằng Ngày