Đừng Bỏ Cuộc (by David McCasland)

Đọc: Ga-la-ti 6:1-10

Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Ga-la-ti 6:9

Bob Foster, người cố vấn và là bạn của tôi suốt 50 năm qua, không bao giờ ngừng tin tưởng tôi. Tình bạn và sự khích lệ không đổi dời của anh đã giúp tôi vượt qua ngay cả những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời.

Chúng ta thường thấy mình quyết tâm đến giúp đỡ ai đó khi biết họ đang rất khốn khó. Nhưng khi không thấy chút cải thiện nào ngay lập tức thì quyết tâm của chúng ta giảm dần, và cuối cùng có thể bỏ cuộc. Chúng ta phát hiện ra rằng điều mình hy vọng sẽ thay đổi tức thời lại là một quá trình tiếp diễn lâu dài.
Share

Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta kiên nhẫn giúp nhau vượt qua những vấp ngã và tranh chiến của cuộc sống. Khi viết: “Hãy mang gánh nặng cho nhau” và như vậy “làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2), ông đang so sánh nhiệm vụ của chúng ta với công việc, thời gian và sự chờ đợi của người nông dân để nhìn thấy mùa gặt.
Lạy Cha trên trời, xin ban cho chúng con sự hy vọng và kiên trì để tiếp tục giúp đỡ tha nhân.

Khi cầu nguyện, chúng ta kêu cầu cùng Đấng “có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” Ê-phê-sô 3:20

Chú Giải:

Có lẽ chúng ta luôn do dự để đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh. Thế thì, phải chăng sứ đồ Phao-lô đã thử thách một điều quá sức khi kêu gọi chúng ta phải chăm lo nhu cầu của người khác nữa? (Gal. 6:9). Hãy xem xét những lời ông nói trong bối cảnh của nó. Trong chương trước đó, sứ đồ Phao-lô viết rất nhiều về tầm quan trọng của một đời sống kinh nghiệm sự tự do (5:1). Ông không xem tình yêu thương là nghĩa vụ hay một sự ràng buộc; thay vào đó, một đời sống có Thánh Linh là một đời sống biết quan tâm và chia sẻ với người khác, bằng chính năng lực của Đức Thánh Linh.

Chúng ta có đang lo sợ phải bày tỏ lòng yêu thương bằng cách này không? Nếu vậy, có lẽ chúng ta cần học chấp nhận những nỗi sợ tự nhiên này. Nhưng trong sự tự do của Thánh Linh, chúng ta có thể học để bày tỏ hành động xuất phát từ tấm lòng thay vì nghĩa vụ; chúng ta quan tâm giúp đỡ người khác bởi vì ân điển dư dật mà Chúa đã ban cho chúng ta (6:4–5).

* Trích Lời Sống Hằng Ngày