Event details

  • 07/03/2021
  • 10:30 Sáng

10:30am – 12:15pm – Lễ Thờ Phượng 

Để chuẩn bị cho chương trình Thờ Phượng sáng Chúa Nhật qua hình thức live-stream online, Ban Multimedia cần ÔBACE giúp một số việc như sau.

1- Tải phần mềm xuống máy vi tính hoặc điện thoại của mình

a- Bằng laptop, máy vi tính

– Bấm vào link này

https://zoom.us/j/8459451045

(Computer sẽ tự động Download thiết bị Zoom cần thiết)

 

b- Bằng điện thoại cầm tay.

Xin vào AppStore hoặc PlayStore và tải App này vào phone của mình.

App có tên là: “Zoom Cloud Meetings”.

 

2- Khi tham dự Thờ Phượng

Mở ‘Zoom Cloud Meeting’ và sử dụng Mã số (Meeting ID): 845 945 1045

 

Xin lưu ý là nếu sử dụng mobile hay laptop thì cần có đủ pin để tham dự trọn chương trình Thờ Phượng khoảng 2 giờ hoặc nên có dây charger bên cạnh.

 

Xin gọi cho Thanh (0413 515 120) nếu cần sự giúp đỡ.