Event details

  • Thứ Năm | 24/12/2020
  • 7:30 Chiều

Lễ Mừng Chúa Jêsus Giáng Sinh sẽ được tổ chức tại cơ sở Hội Thánh đồng thời sẽ phát trực tuyến qua ZOOM của Hội Thánh 8459451045. Vì số chỗ có giới hạn nên quý vị muốn tham dự tại cơ sở Hội Thánh xin vui lòng liên lạc với  Trưởng Ban Trật Tự  trước qua điện thoại 0424336161. Xin cám ơn.