Khóa Thần Học Mùa Hè 2014 sẽ bắt đầu từ ngày 26/12/2014 đến 15/01/2015 tại cơ sở HTTL Melbourne. Trung Tâm sẽ nhận thêm các tín hữu muốn theo học với tính cách dự thính (không lấy tín chỉ). Chi tiết các môn học như sau:

1. Tổng Luận Và Dàn Bài Giảng Sách Giê-rê-mi
2. Tổng Luận Và Dàn Bài Giảng Sách Ê-xê-chi-ên
3. 31 Dàn Bài Giảng Phép Lạ Của Chúa Jêsus
4. Giải Nghĩa Và Dàn Bài Giảng “Bài Giảng Trên Núi”
5. Tâm Lý Học Nhập Môn
6. Phương Pháp Giải Kinh
7. Tranh Chiến Thuộc Linh
8. (Riêng môn Giảng Luận sẽ cho bài làm tại lớp)

Giáo Sư: MSTS. Phạm Văn An
Học phí: $100.00 một môn học (dự thính)

Xin ghi danh qua MS. Trần Thanh Tâm ( 0411 193 273 )