Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc sẽ bắt đầu khóa Thần Học mùa Đông vào ngày Chúa Nhật 28-06-2015. Trung Tâm sẽ thâu nhận thêm các tín hữu muốn theo học với tính cách dự thính (không lấy tín chỉ).
Chi tiết như sau:
Thời gian: 28/6 – 6/7/ 2015
Địa điểm: Cơ Sở HT.Melbourne, 45 Pickett St, Footscray Vic 3011
Giáo Sư: Dr.Chaiwat Chawmuangman
Hai môn học: Living a responsible life và Sermon on the mount.
Ghi Danh: Quý ÔBACE muốn ghi danh học dự thính xin vui lòng liên lạc MS. Trần Thanh Tâm. Xin cám ơn