Nhựa Sống

Đọc: Giăng 15:5–8

Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả. Giăng 15:5

Chiếc đèn mua ở cửa hàng bình dân có vẻ hoàn hảo cho phòng làm việc của tôi ở nhà – cả về màu sắc, kích cỡ và giá cả. Tuy nhiên khi tôi về nhà cắm điện, không có gì xảy ra. Không có ánh sáng, không có nguồn điện, không có điện.

Chồng tôi trấn an: “Không sao, anh có thể sửa nó, dễ thôi.” Khi tháo đèn ra, anh thấy ngay vấn đề. Phích cắm không được kết nối với bất cứ thứ gì. Không có hệ thống dây điện nối với nguồn điện, chiếc đèn xinh xắn “hoàn hảo” này chỉ vô dụng.

Điều này cũng đúng đối với chúng ta. Chúa Jêsus phán với các môn đồ: “Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả”. Sau đó, Ngài nhắc thêm: “Ngoài Ta các con không làm gì được” (Gi. 15:5).

Lời dạy này được đưa ra ở vùng trồng nho, vì vậy các môn đồ dễ dàng hiểu được. Cây nho là loài cây cứng, các nhánh nho chịu được sự tỉa sửa. Tuy nhiên, khi bị cắt khỏi nguồn sống, các nhánh trở nên gỗ khô vô giá trị. Chúng ta cũng như vậy.

Khi ở trong Chúa Jêsus và để lời Ngài ngự trong lòng thì chúng ta được kết nối với nguồn sống là Đấng Christ. Đức Chúa Jêsus phán: “Bởi điều nầy Cha Ta được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ Ta” (c.8). Tuy nhiên, để có kết quả tốt thì cần sự nuôi dưỡng mỗi ngày. Chúa chu cấp sự nuôi dưỡng đó qua Kinh Thánh và tình yêu của Ngài. Vì vậy, hãy gắn kết với Ngài và để nhựa sống tuôn tràn.

Việc ở trong Chúa Jêsus có ý nghĩa gì đối với bạn? Ngài đã trang bị bạn thế nào để kết quả cho Ngài?
Lạy Chúa toàn năng, xin thêm sức cho con để cứ luôn ở trong Ngài và để Lời yêu thương của Ngài kết quả tốt trong con.

Tác giả: Patricia Raybon 

Chú Giải

Sẽ rất quan trọng để xem xét toàn bộ sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh khi cố gắng hiểu rõ ý nghĩa của bất kỳ phân đoạn Kinh Thánh nào. Lời của Chúa Jêsus trong Giăng 15:5: “vì ngoài Ta các con không làm gì được” tương tự với lời tuyên bố của Phao-lô trong Công Vụ 17:28: “Vì ở trong Ngài, chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu” và Cô-lô-se 1:17: “muôn vật được giữ vững trong Ngài”. Tất cả những câu Kinh Thánh này đều nhấn mạnh tầm quan trọng của Đấng Christ đối với sự tồn tại của chúng ta.

Trong Giăng 15, Chúa Jêsus nói riêng với những người theo Ngài. Ngài nói rằng nhánh sẽ ra quả nếu nó được gắn với gốc nho. Khi Chúa Jêsus nói rằng không có Ngài, chúng ta không thể làm được điều gì, Ngài có ý nói rằng không có nguồn sự sống – gốc nho – thì nhánh nho thậm chí không thể ra lá hoặc ra hoa, chứ đừng nói đến kết quả làm vinh hiển danh Chúa.

J.R. Hudberg