Tôi Sẽ… (by Anne Cetas)

Đọc: Lê-vi Ký 19:9–18

Hãy yêu thương người lân cận như chính mình. Lê-vi Ký 19:18

Shirley ngồi xuống chiếc ghế bành sau một ngày dài. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đang di chuyển phần hàng rào cũ có ghi bảng “miễn phí” đang để ở sân chung. Shirley kéo chồng cùng ra để giúp họ. Bốn người ra sức khiêng cái hàng rào lên xe đẩy và đẩy đến nhà cặp vợ chồng đó. Họ vừa đi vừa vui cười suốt quãng đường. Khi họ quay lại để lấy phần hàng rào thứ hai, người phụ nữ nói với Shirley: “Chúng ta làm bạn nhé?” “Vâng”, cô trả lời. Sau đó, Shirley biết rằng người bạn Việt Nam mới này không biết tiếng Anh nhiều và đang cô đơn vì đứa con lớn đã chuyển đi xa.

Trong Lê-vi Ký, Chúa nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên rằng họ đã hiểu cảm giác khi làm khách lạ (19:34) và biết nên đối xử với người khác ra sao (c.9-18). Chúa đã biệt riêng họ làm dân Ngài, và họ phải chúc phước cho “người lân cận” bằng cách yêu họ như chính mình. Chúa Jêsus là phước hạnh lớn nhất từ Đức Chúa Trời dành cho các nước – về sau, Ngài đã nhắc lại lời của Cha và mở rộng lời dạy ấy cho tất cả chúng ta: “[Ngươi phải] kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi… phải yêu người lân cận như chính mình” (Mat. 22:37-39).

Nhờ Thánh Linh của Đấng Christ sống trong chúng ta, chúng ta có thể yêu Chúa và người khác vì Ngài đã yêu chúng ta trước (Ga. 5:22-23; I Gi. 4:19). Chúng ta có sẵn sàng vâng theo như Shirley không?
Bạn đã được người khác quan tâm thế nào khi bạn cảm thấy cô đơn? Trong tuần này, bạn sẽ bày tỏ tình yêu của Chúa Jêsus cho ai?

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì tình yêu Ngài đã bày tỏ cho con. Xin Đức Thánh Linh giúp con yêu người khác để Ngài được tôn vinh qua đời sống con.

Chú Giải:

Mạng lệnh “hãy yêu thương người lân cận như chính mình” (Lê. 19:18) nằm ở chương Kinh Thánh nói đến rất nhiều luật lệ để sống cuộc đời tin kính, nhiều học giả xem phần Kinh Thánh này tương ứng với Mười Điều Răn. Giống như điều răn thứ mười (Xuất. 20:17), Lê-vi Ký 19:18 nói về trách nhiệm đối với người lân cận. Nhưng mạng lệnh này tiến thêm một bước xa hơn khi nói rằng việc chúng ta quan tâm đến người khác phải xuất phát từ tình yêu thương, không chỉ bày tỏ cho những anh chị em trong cộng đồng đức tin mà còn đối với “người ngoại” (Lê. 19:34). Chúa Jêsus trích dẫn luật vàng này để mở rộng tình yêu của chúng ta dành cho Chúa: “Điều răn quan trọng nhất là… phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi’. Điều thứ hai là: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình’” (Mác 12:29-31).

Alyson Kieda

* Trích Lời Sống Hằng Ngày