Chứng Đạo và Môn Đồ Hoá

 1. Mục tiêu

Mục tiêu của Mục Vụ Chứng Đạo và Môn đồ hóa (CĐ&MĐH) là tích cực chia sẻ Phúc âm cho cộng đồng ở Melbourne và các nơi khác theo Khải Tượng của Hội Thánh:

Chúng ta hiện hữu để làm sáng danh Đức Chúa Trời qua việc từ bỏ chính mình, sống cho Đấng Christ tại Melbourne và những vùng khác nữa.

 

 1. Sứ mạng của CĐ&MĐH

Sứ mạng của CĐ&MĐH là tuân theo Sứ mạng của Hội Thánh:

Chúng ta chỉ sống để yêu Chúa, yêu người, chia sẻ Phúc Âm và đào tạo môn đồ.

Sứ mạng của CĐ&MĐH là xây dựng:

 Hội Thánh sống mạnh trong yêu thương nhằm xây dựng mối quan hệ thông công bền chặt trong Hội thánh để thúc đẩy ý chí làm công việc của Đức Chúa Trời

 Những người hướng dẫn với tấm lòng phục vụ có hiệu quả cho Hội Thánh Melbourne và xây dựng đức tin thông qua các chương trình bồi dưỡng thuộc linh đã được lên kế hoạch

Tinh thần chiến binh đoàn kết và kiên cường truyền giảng và truyền giáo để tiến hành các việc kết nạp môn đồ từ các cộng đồng bên ngoài cơ sở Hội Thánh Melbourne và kết hợp với các Ban ngành khác của Hội Thánh lập kế hoạch và tổ chức các việc hỗ trợ những người dễ bị tổn thương

 Thế hệ nối tiếp thuận phục và vững vàng để đảm nhận sứ mệnh của Đức Chúa Trời

 1. Tôn chỉ

Mười một môn-đồ đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho. Khi môn-đồ thấy Ngài, thì thờ-lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi-ngờ.Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn-đồ như vầy: “Hết cả quyền-phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế.” (Ma-thi-ơ‬ 28:16-20‬, VIET1925‬‬)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Nhưng khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công-vụ‬ 1:8,‬ VIET1925‬‬)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

 1. Cấu trúc nhóm

 1. Chương trình CĐ&MĐH

  5.1 CĐ&MĐH: Nội bộ 
 1. Nhóm Tế Bào  

Người bảo trợ: Mục sư Dương H Dũng 

Trưởng nhóm tế bào: Vũ Tiến Lộc 

Tài liệu hỗ trợ (Kinh thánh, tập sách nhỏ): Mục sư Dương H Dũng

Lịch Trình Sinh Hoạt Của Các Nhóm Tế Bào

Tên Nhóm

Địa Chỉ

Lịch Trình Sinh Hoạt

Trưởng Nhóm

Balwyn

27 Gordon Street Balwyn VIC 3103

7.30pm – 9.30pm 

Every second Thursday

Lê H Hiền

Sanctuary Lakes

6 Rockefeller Way

8:00pm- 10:00pm

Wednesday

Nguyễn V Vệ

Seddon

Chờ Xác Nhận

7:00pm– 9:00pm

Wednesday

Phạm N Phúc

Geelong

Chờ Xác Nhận

7:00pm– 9:00pm

Sunday

Huỳnh T Dung

Footscray 

(English group)

45 Pickett Street Footscray VIC 3011 

7.30pm – 9.30pm

Friday

Huỳnh TQ Thái

Sunshine

30 Como Ave Burnside Heights VIC 3023

Chờ Xác Nhận

Lê H Phước

 

 1. Các chương trình truyền giáo  

Người bảo trợ: Mục sư Dương H Dũng 

 • Chương trình Thánh nhạc: dành cho tân tín hữu và thân hữu (mỗi ba tháng) 

Trưởng nhóm: Huỳnh T Q Thái

 • Truyền giảng qua nhóm tế bào

Trưởng nhóm: Huỳnh T Q Thái

 • Hội thảo về Gia đình (nửa năm một lần) 

Trưởng nhóm: Lê H Phước

 • Dã ngoại, Cắm trại và các hoạt động ngoài trời (học sinh nghỉ hè) 

Trưởng nhóm: Võ Bích Liễu

 • Trại gia đình (hàng năm)

Trưởng nhóm: Lê H Hiền

 

Sự việc

Địa điểm

Lịch trình

Leader

Chương trình Thánh nhạc

Hội Thánh

Mỗi ba tháng

H TQ Thái

Truyền giảng qua các nhóm tế bào

Hội Thánh

Mỗi ba tháng

H TQ Thái

Dã ngoại, Cắm trại và các hoạt động ngoài trời

Chờ Xác Nhận

Học sinh nghỉ hè

V B Liễu 

Hội thảo gia đình

Hội Thánh

Nửa năm

L H Phước

Trại gia đình

Chờ Xác Nhận

Hằng năm

L H Hiền

 

5.2 Sự kiện lớn

Cùng với Điều phối viên các sự kiện chính Hoàng Thị Nhàn lên kế hoạch và thực hiện các chương trình tâm linh cho Hội Thánh Melbourne để hỗ trợ những việc sau:

• Lễ Thương Khó, Lễ Phục sinh

• Lễ Tạ ơn

• Lễ Mừng Chúa Giáng sinh

• Tết Nguyên Đán

• Tết Trung Thu

 

5.3 CĐ&MĐH: Ngoại bộ – Tiếp Xúc Cộng Đồng

Người bảo trợ: Mục sư Dương H Dũng

• Liên nhà thờ: Phạm N Phúc

• Tiếp cận cộng đồng qua nhóm tế bào: Vũ T Lộc

 5.4 Hỗ trợ xã hội 

Cùng với các Ban Ngành khác tiến hành các chương trình truyền giáo và môn đồ hoá cho: 

  1. Du học sinh

Trưởng nhóm du học sinh: Đỗ Huy

Trọng tâm của nhóm này là xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các sinh viên nước ngoài, giúp họ khám phá, thiết lập và hòa nhập vào văn hóa Úc đồng thời chia sẻ phúc âm và giới thiệu lối sống mới với tư cách là Cơ đốc nhân. Các lĩnh vực quan tâm là:

– Các lớp học tiếng Anh thông qua các cuộc thảo luận về sự kiện văn hóa

– Nguồn cung cấp: quần áo, thực phẩm, nhu cầu gia dụng

– Kiến thức chung: cung cấp, giới thiệu các dịch vụ của chính phủ và mạng lưới

   hỗ trợ cộng đồng

– Các hoạt động thường xuyên khác 

  1. Thăm viếng viện dưỡng lão 

Trưởng nhóm Thăm viện dưỡng lão: Phó Q Vân 

Cùng với kế hoạch của Ban Xã hội và Ban Thăm viếng tiến hành các chương trình truyền giảng hỗ trợ các chuyến viếng thăm viện dưỡng lão 

  1. Thăm viếng bệnh viện 

Trưởng nhóm Thăm  bệnh viện: Phó Q Vân 

 Cùng với kế hoạch của Ban Xã hội và Ban Thăm viếng tiến hành các chương trình truyền giảng hỗ trợ các chuyến thăm bệnh viện 

  1. Thăm viếng tù nhân 

Trưởng nhóm Thăm tù nhân: Lê H Phước 

 Cùng với kế hoạch của Ban Xã hội và Ban Thăm viếng tiến hành các chương trình truyền giảng hỗ trợ các chuyến thăm tù nhân