TIN TỨC QUAN TRỌNG CHO CON DÂN CHÚA HỘI THÁNH MELBOURNE

Melbourne 18/03/2020

Kính thưa quý MS, TĐ cùng toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh,

Ban Chấp Hành Hội Thánh xin thông báo về những thay đổi trong sự thờ phượng mỗi sáng Chúa Nhật và các hoạt động của các ban, ngành trong những ngày tới để đối phó với đại dịch COVID-19.

Ban Chấp Hành đã thành lập Nhóm Phòng Chống COVID-19 để nghiên cứu và đưa ra phương hướng hành động cho Hội Thánh Melbourne. Nhóm này đã xem xét tất cả thông tin chính thức của Chính phủ Úc, Chính phủ tiểu bang Vitoria; tham khảo ý kiến các chuyên gia y tế và thường xuyên theo dõi lời khuyên và cập nhật được cung cấp bởi các tổ chức nêutrên.

COVID-19 rất dễ lây lan và chúng ta cần tích cực hưởng ứng các chiến lược của Chính phủ Úc nhằm làm chậm sự lây lan của COVID-19.

Để bảo đảm cho sức khỏe và sự an toàn của tất cả con dân Chúa, đặc biệt là các thành viên cao tuổi, chúng ta sẽ thực hiện các hành động sau:

1. Tất cả các cuộc tụ tập đối mặt sẽ được tạm dừng bao gồm việc thờ phượng Chúa mỗi sáng Chúa Nhật và các hoạt động của các ban, ngành tại Hội Thánh. Điều này có hiệu lực ngay lập tức.

2. Bắt đầu từ Chúa nhật ngày 22 tháng 3, chúng ta sẽ tạm thời thực hiện việc thờ phượng Chúa trực tuyến. Nhóm Phòng Chống COVID-19 của Hội Thánh sẽ thông báo chi tiết cụ thể để quý vị cùng tham gia thờ phượng mà không cần đi đến nhà thờ.

Trong quá trình chuyển đổi sang việc thờ phượng Chúa trực tuyến, sẽ có một nhóm thiện nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị.

Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị biết bất kỳ thông tin nào khác trong thời gian sớm nhất.

Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta biết chắc Chúa sẽ có giải pháp tiêu trừ COVID-19 khi thời điểm đến. Trong khi chờ đợi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh có thể theo dõi bài giảng của Mục Sư trực tiếp hoặc nghe lại bài giảng qua trang mạng của Hội Thánh hoặc là các dĩa CD.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên lạc Pastor Tommy-0430 100 277 hoặc Vệ Nguyễn – 0419 586 318

MSQN Trần Văn Hùng


IMPORTANT INFORMATION FOR MELBOURNE CHURCH MEMBERS

Melbourne 18/03/2020

Dear Church members,

The Ban Chap Hanh of VECA Melbourne is writing to inform you about upcoming changes to our weekly church services and ministry programs.

In response to the COVID–19 pandemic, our Ban Chap Hanh formed a Church Response Team to research and provide direction for our church. This team reviewed all official Australian and State Government information, consulted with health professionals, and has been regularly monitoring advice and updates given by both the Federal and State governments.

COVID–19 is extremely contagious, and we are actively working with the Australian Government to slow down the spread of COVID–19.

To prioritise the health and safety of all our church, particularly our elderly members, we have decided on the following actions:

1. All face-to-face ministry gatherings will be temporarily on hold including Sunday services, effective immediately.

2. Beginning this Sunday the 22nd of March, we will commence our Sunday Services online.

We are temporarily putting on hold all face-to-face gatherings to ensure we follow the guidelines set by the Australian and State Governments regarding social distancing and static gatherings.

Further communications will be sent out to detail the transition to the Online Sunday Service. There will also be a dedicated team to assist you.

We will keep you up to date with any further announcements.

We trust that God will provide the solution to COVID – 19. As we wait on God, we will do our best to support your faith and provide you with weekly sermons.

If you have any queries or concerns, please contact Pastor Tommy on 0430 100 277 or Vệ Nguyễn on 0419 586 318

Senior Pastor Tran Van Hung