Nhà Thờ Nào Cứu?

“Không hẵn là như thế! Bạn không thể được cứu bởi sự làm thành viên trong bất cứ tôn giáo hay giáo phái nào, dù là Tin Lành hay Công Giáo, bạn chỉ được cứu qua niềm tin cá nhân vào Đức Chúa Trời Chúa Giê-xu Christ, Con duy nhất...

Continue reading

Tình Yêu Nào?

Ở đời không ai lại không muốn được yêu, vì nền tảng của một đời sống hạnh phúc chính là sự an bình và thỏa mãn khi được yêu. Tuy nhiên, chúng ta biết rất ít về tình yêu cũng như đường lối đi đến tình yêu. Mời bạn đọc...

Continue reading