Ở đời không ai lại không muốn được yêu, vì nền tảng của một đời sống hạnh phúc chính là sự an bình và thỏa mãn khi được yêu. Tuy nhiên, chúng ta biết rất ít về tình yêu cũng như đường lối đi đến tình yêu. Mời bạn đọc bài viết của Masumi Toytome xem có mấy loại tình yêu và Tinh Yeu Nao?