Đấng Thấy Tất Cả

Đọc: Dân Số Ký 32:16–24 Phải biết rằng tội ấy chắc sẽ đổ lại trên anh em. Dân Số Ký 32:23 “Thôi rồi!” Giọng của vợ tôi vang lên khi cô ấy bước vào bếp. Lúc vợ tôi la lên, thì “Max”, chú chó to nặng 40kg của chúng tôi...

Continue reading