Khóa Thần Học Mùa Xuân 2009, do Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc Châu tổ chức, đã bế giảng vào Thứ Bảy 26-9-2009 vừa qua. Có tất cả 30 sinh viên theo học khóa Thần Học nầy trong 2 chương trình Bachelor of Theology và Master of Divinity. Dr.Chaiwat Chawmuangman, Viện Trưởng Viện Thần Học Báp-Tít Thái Lan đã giảng dạy 2 môn: 1 Corinthians và The Parables of Jesus. Tất cả các sinh viên đều hết sức thỏa lòng khi được cơ hội học hỏi sâu nhiệm lời Chúa.

Chương trình giảng huấn cho năm 2010 như sau:

1. Khóa Mùa Hè 2010: Giáo sư: MSTS.Phạm Văn An. Thời gian: 16-1-2010 đến 31-1-2010. Các môn học: I Tân Ước, II Tân Ước, Phương Pháp Soạn Bài Giảng, Giảng Luận Thực Hành.

2. Khóa Mùa Xuân 2010: Giáo sư: Dr.Apichart. Thời gian: 18-9-2010 đến 25-9-2010. Các môn học: Psalms, Counseling

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Trưởng Ban Hành Chánh: Ô. Nguyễn Văn Vệ, email: ve.nguyen@bigpond.com