“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).

Kinh Thánh Tiếng Việt cho đến nay đã được dịch ra nhiều bản. Chúng ta có thể tải xuống vào điện thoại di động miễn phí (Free HOLY BIBLE App  bibleIcon ).

Hoặc click vào link dưới đây để đọc Đọc Kinh Thánh trên mạng

Nghe Kinh Thánh – Cựu Ước

Nghe Kinh Thánh – Tân Ước

Nghe Thánh Kinh Lược Khảo – Cựu Ước & Tân Ước

Giải Nghĩa Kinh Thánh – William Barclay

Thư Viện Tin Lành – Tài liệu và Tìm hiểu

Hướng Đi Magazine – Báo Hướng Đi

Theo chúng tôi qua những bài đọc hữu ích trên facebook