Khóa Học Mùa Đông 2015

Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc sẽ bắt đầu khóa Thần Học mùa Đông vào ngày Chúa Nhật 28-06-2015. Trung Tâm sẽ thâu nhận thêm các tín hữu muốn theo học với tính cách dự thính (không lấy tín chỉ). Chi tiết như sau: Thời gian: 28/6 –...

Continue reading

Khóa Học Mùa Hè 2014

Khóa Thần Học Mùa Hè 2014 sẽ bắt đầu từ ngày 26/12/2014 đến 15/01/2015 tại cơ sở HTTL Melbourne. Trung Tâm sẽ nhận thêm các tín hữu muốn theo học với tính cách dự thính (không lấy tín chỉ). Chi tiết các môn học như sau: 1. Tổng Luận Và...

Continue reading

Khóa Học Mùa Xuân 2014

Khóa học Mùa Xuân 2014 sẽ bắt đầu ngày thứ Bảy 20/09/2014 tại cơ sở HTTL Melbourne. Trung tâm sẽ nhận thêm các tín hữu muốn theo học dự thính (không lấy tín chỉ). Chi tiết môn học như sau: 20/9 -27/9/2014: Dr. Chaiwat Chawmuangman The Gospel of Luke (Tin...

Continue reading

Khóa Học Mùa Hè 2013

Trung Tâm Thần Học Úc Châu sẽ tổ chức Khóa Thần Học Mùa Hè 2013 cho 2 lớp Bachelor of Theology và Master of Divinity, chi tiết như sau: 1. Địa điểm: tại cơ sở Hội Thánh Melbourne, 45 Pickett St, Footscray, Vic 3011. 2. Thời gian: từ Chúa Nhật...

Continue reading

Khóa Học Mùa Xuân 2012

Trung Tâm Thần Học Úc Châu sẽ tổ chức Khóa Thần Học Mùa Xuân 2012 cho 2 lớp Bachelor of Theology và Master of Divinity, chi tiết như sau: 1. Địa điểm: tại cơ sở Hội Thánh Melbourne, 45 Pickett St, Footscray, Vic 3011. 2. Thời gian: từ Thứ Sáu...

Continue reading

Khóa Học Mùa Hè 2012

Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc Châu sẽ tổ chức khóa Thần Học Mùa Hè 2012 chi tiết như sau: Giáo Sư: MSTS. Phạm Văn An. Lịch trình các môn học: 1. Daniel: 26/12 – 28-12/2011 2. Discipleship: 29/12 – 31/12/2011 3. Church Planting: 1/1 – 3/1/2012 4....

Continue reading

Khóa Học Mùa Xuân 2011

Trung Tâm Thần Học Úc Châu sẽ tổ chức Khóa Thần Học Mùa Xuân 2011 cho 2 lớp Bachelor of Theology và Master of Divinity, chi tiết như sau: 1. Địa điểm: tại cơ sở Hội Thánh Melbourne, 45 Pickett St, Footscray, Vic 3011. 2. Thời gian: từ Chúa Nhật...

Continue reading

Khóa Học Mùa Hè 2011

Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc Châu đang cộng tác với Chủng Viện Thần Học Thái Lan, và MSTS.Phạm Văn An để tổ chức Khóa Thần Học Mùa Hè 2011 tại cơ sở của Hội Thánh Tin Lành VN – Melbourne, 45 Pickett St, Footscray, chi tiết như...

Continue reading

Khóa Học Mùa Xuân 2010

Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc Châu sẽ tiếp tục cộng tác với Chủng Viện Thần Học Thái Lan, và MSTS.Phạm Văn An để tổ chức Khóa Thần Học Mùa Xuân 2010 tại cơ sở của Hội Thánh Tin Lành VN – Melbourne, 45 Pickett St, Footscray, chi...

Continue reading