Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc Châu sẽ tiếp tục cộng tác với Chủng Viện Thần Học Thái Lan, và MSTS.Phạm Văn An để tổ chức Khóa Thần Học Mùa Xuân 2010 tại cơ sở của Hội Thánh Tin Lành VN – Melbourne, 45 Pickett St, Footscray, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ Thứ Bảy 18-09-2010 đến hết ngày Thứ Bảy 25-09-2010.

2. Giáo sư: Dr.Apichart Poonsakvorasan

3. Các lớp: Bachelor of Theology (B.Th) và Master of Divinity (M. Div)
ừ sáng Thứ Bảy 18-9-2010 đến hết ngày Thứ Bảy 5-9-2010
4. Các môn học:
– Psalms (Thi-Thiên): 18-09 đến 21-09-2010
– Introduction to Christian Education (Cơ-Đốc Giáo-Dục Nhập-Môn): 22-09 đến 25-09-2010

5. Học phí: $230.00 một môn cho lớp B.Th và $250.00 một môn cho lớp M.Div. Học dự thính $100.00 một môn

6. Tiền ăn (trưa và chiều + trà bánh, café) : $12.00 một ngày

Đặc biệt trong khóa học lần nầy, bên cạnh một số sinh viên học trọn thời gian, Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc Châu cũng sẽ nhận một số giới hạn tín hữu muốn ghi danh học từng môn. Tuy nhiên, các tín hữu theo học từng môn sẽ không được bảo đảm cơ hội học trở lại với Trung Tâm các môn đã bỏ sót, và đương nhiên là Chủng Viện Thần Học Thái-Lan sẽ không cấp bằng tốt nghiệp cho các sinh viên không hội đủ tín chỉ cho từng học vị. Riêng các sinh viên học dự thính cũng được yêu cầu phải làm đầy đủ các bài làm của môn học mới có thể được chấp nhận cho học môn kế tiếp.

Thời hạn ghi danh sẽ chấm dứt vào Chúa Nhật 15-08-2009.
Hồ sơ ghi danh có thể tải xuống từ website của HT TLVN Melbourne .
Click here to download HỒ SƠ GHI DANH

Tất cả mọi thắc mắc hoặc muốn làm thủ tục ghi danh cho Khóa Thần Học Mùa Xuân 2010, xin vui lòng liên lạc với Trưởng Ban Hành Chánh, anh Nguyễn Văn Vệ, điện thoại 03 93959517 hoặc Email: ve.nguyen@bigpond.com