Trung Tâm Thần Học Úc Châu sẽ tổ chức Khóa Thần Học Mùa Xuân 2012 cho 2 lớp Bachelor of Theology và Master of Divinity, chi tiết như sau:

1. Địa điểm: tại cơ sở Hội Thánh Melbourne, 45 Pickett St, Footscray, Vic 3011.

2. Thời gian: từ Thứ Sáu 07-9 đến Thứ Bảy 29-9-2012.

3. Giáo sư: Mrs. Huong Holmes và Dr.Apichart Poonsakvorasan

4; Học phí: $AUD 230.00/1 môn cho chương trình BTh. và $AUD 250.00/ 1 môn cho chương trình M.Div. – Dự thính (không lấy tín chỉ): $AUD100.00/ 1 môn.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc ghi danh xin liên lạc anh Nguyễn Văn Vệ qua email: ve.nguyen@bigpond.com