Đọc: I Cô-rinh-tô 15:50-58

Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. I Cô-rinh-tô 15:58

Một chuyên viên tư vấn tài chính mà tôi biết mô tả thực tế của việc đầu tư tiền bạc bằng câu nói: “Hãy hy vọng điều tốt nhất và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.” Hầu hết những quyết định chúng ta đưa ra trong đời đều không có sự chắc chắn về kết quả. Tuy vậy, có một con đường chúng ta có thể bước theo, nơi mà bất luận điều gì xảy ra, chúng ta biết rằng cuối cùng đó sẽ không phải là một nỗ lực lãng phí.

Sứ đồ Phao-lô đã dành một năm với các tín hữu ở Cô-rinh-tô, thành phố nổi tiếng về sự suy đồi đạo đức. Sau khi rời đi, ông viết thư khuyên giục họ đừng nản lòng hay cảm thấy việc làm chứng về Đấng Christ là vô ích. Ông quả quyết với họ rằng vào ngày Chúa trở lại, sự chết sẽ bị nuốt mất trong sự đắc thắng (I Cô. 15:52-55).

Việc trung tín với Chúa Jêsus có thể khó khăn, nản lòng và thậm chí nguy hiểm, nhưng điều đó không bao giờ là vô nghĩa hay lãng phí. Khi bước đi với Chúa, làm chứng về sự hiện diện và quyền năng của Ngài, đời sống chúng ta sẽ không vô ích! Chúng ta có thể chắc chắn về điều đó.

Lạy Chúa, trong những ngày tháng bấp bênh này, chúng con bám chắc nơi lời hứa của Ngài rằng công khó của chúng con cho Chúa sẽ hoàn tất mục đích của Ngài và có giá trị lớn trong mắt Ngài.

Sống và làm chứng cho Chúa Jêsus Christ không phải là điều vô ích.

Chú Giải: John Chrysostom, một lãnh đạo hội thánh hầu việc Chúa tại Constantinople vào thế kỷ thứ 4 cũng hy vọng về sự tái lâm của Đấng Christ giống như chúng ta ngày nay. Thử tưởng tượng bạn đang sống ở thành phố cổ Constantinople. Ở phía Tây, những dân tộc man rợ đang đe dọa tấn công Rô-ma, là trung tâm của Đế Quốc La Mã rộng lớn trong suốt nhiều thế kỷ. Dù nơi bạn sống hiện tại không bị ai tấn công, nhưng bạn cũng đang đối diện với những thách thức mà người dân trong thế giới cổ đại đối diện mà không có sự trợ giúp của y học hiện đại và những thiết bị máy móc để giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Thế nhưng, trên hết tất cả, Chrysostom đã rao giảng cho mọi người về sự tái lâm của Đấng Christ. Với những ai chịu lắng nghe, thì niềm hy vọng về sự tái lâm của Đấng Christ đã đánh động tấm lòng họ như vẫn đánh động trong lòng con người ngày nay. Lời hứa về sự tái lâm của Đấng Christ tác động thế nào đến cái nhìn của bạn về những ước mơ và những khó khăn trong hiện tại cũng như đem đến cho bạn niềm hy vọng ra sao?

* Trích Lời Sống Hằng Ngày