Trung Tâm Thần Học Việt Nam tại Úc Châu, cơ sở tại nhà thờ Tin Lành Việt Nam, Melbourne, 45 Pickett Street, Footscray, sẽ khai giảng lớp học đầu tiên cho hai chương trình Bachelor of Theology và Master of Divinity, vào ngày Thứ Bảy 19-9-2009. Dr.Chaiwat Chawmuangman, Hiệu Trưởng của Chủng Viện Báp-tít Thái Lan, sẽ dạy hai môn I Corinthians và The Parables of Jesus. Lễ Khai Giảng sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 tối ngày Thứ Sáu 18-9-2009. Kính mời tôi, con Chúa khắp nơi dành thì giờ tham dự.