Sao Phải Tha Thứ? (by Amy Boucher Pye)

Đọc: Lu-ca 23:32-34

Đức Chúa Jêsus cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.” Rồi họ bắt thăm chia nhau áo choàng của Ngài. Lu-ca 23:34

Khi một người bạn phản bội tôi, tôi biết rằng tôi cần phải tha thứ cho cô ấy, nhưng tôi không chắc mình có làm được không. Lời của cô ấy cứa sâu vào lòng tôi, và tôi cảm thấy sững sờ vì đau đớn và tức giận. Mặc dù chúng tôi đã nói với nhau về chuyện đó và tôi đã nói là tôi tha lỗi cho cô ấy, nhưng suốt một thời gian dài cứ hễ thấy cô ấy là tôi lại thấy vết thương cũ đau nhói, vì thế tôi biết tôi vẫn còn giữ sự oán giận nào đó. Tuy nhiên, một ngày nọ Chúa đã đáp lời cầu nguyện của tôi và giúp tôi có thể buông bỏ hoàn toàn. Cuối cùng tôi đã được tự do.

Tha thứ là trọng tâm của niềm tin Cơ Đốc, Cứu Chúa chúng ta vẫn tha thứ ngay cả khi Ngài sắp tắt hơi trên thập tự giá. Chúa Jêsus yêu thương những người đã đóng đinh Ngài, Ngài cầu xin Cha tha tội cho họ. Ngài không giữ sự cay đắng hay oán giận, nhưng bày tỏ ân sủng và tình yêu đối với những người đã làm điều ác với Ngài.

Đây là lúc để xem xét trước mặt Chúa, có ai mà chúng ta cần tha thứ khi noi gương Chúa Jêsus bày tỏ tình yêu với những người làm chúng ta tổn thương. Khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời, qua Thánh Linh Ngài giúp chúng ta tha thứ, Ngài sẽ đến vùa giúp chúng ta—ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng sẽ mất một thời gian dài mới có thể tha thứ được. Chỉ như vậy, chúng ta mới được giải phóng khỏi ngục tù cay đắng.

Lạy Chúa Jêsus Christ, qua ân sủng và năng quyền của Ngài là Đấng đang ngự trong con, xin giúp con tha thứ, để tình yêu Ngài giải phóng chính con.

Ngay cả trên thập tự, Chúa Jêsus vẫn tha thứ cho những người làm Ngài tổn thương.

Chú Giải:

Trong thế kỷ thứ nhất, trang phục bình thường của người Do Thái gồm năm thứ: giày dép, khăn đội đầu, dây nịt lưng, khăn quấn quanh thắt lưng và áo dài khoác bên ngoài. Sau khi đóng đinh Chúa Jêsus, các quân lính chia nhau áo xống của Ngài như là chiến lợi phẩm của công tác mà họ thi hành. Sau khi mỗi người lấy phần của mình thì còn lại chiếc áo dài khoác ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc đến cả phần vải quấn quanh thắt lưng của Chúa Jêsus, đại diện cho lòng tự trọng của một con người, cũng bị lấy đi.

Làm ứng nghiệm bài ca đau buồn của Đa-vít về Đấng Mê-si-a, họ đã lột trần Chúa Jêsus rồi bắt thăm chia áo xống Ngài. Trong Thi Thiên 22:17–18, là phần Kinh Thánh tiên tri về sự đóng đinh Chúa Jêsus 600 năm trước khi điều đó xảy ra, Đa-vít đã nói rằng việc đó sẽ xảy ra như vậy: “Con có thể đếm hết xương cốt của con; chúng không ngớt nhìn chòng chọc vào con. Chúng chia nhau áo xống của con; bắt thăm để lấy áo choàng của con.” Những tên lính đã bắt thăm tất cả những gì có thể lấy được mà không mảy may quan tâm đến việc ngay bên cạnh họ, Đấng Christ đã sẵn lòng tha thứ và ban cho mọi thứ có thể vì yêu thương họ.

* Trích Lời Sống Hằng Ngày