Trung Tâm Thần Học Úc Châu sẽ tổ chức Khóa Thần Học Mùa Hè 2013 cho 2 lớp Bachelor of Theology và Master of Divinity, chi tiết như sau:

1. Địa điểm: tại cơ sở Hội Thánh Melbourne, 45 Pickett St, Footscray, Vic 3011.

2. Thời gian: từ Chúa Nhật 23-12-2012 đến Thứ Hai 14-01-2013.

3. Các môn học:
Biblical Interpretation
NT Theology
Asian Church History
Baptist Distinctives
Missiology
Apologetics
Pastoral Epistles

4. Giáo sư: Dr.Chaiwat Chawmuangman (Viện Trưởng Chủng Viện Báp Tít Thái Lan) và Giáo sư Phan Thượng Trực đến từ Hoa Kỳ.

5; Học phí: $AUD 230.00/1 môn cho chương trình BTh. và $AUD 250.00/ 1 môn cho chương trình M.Div. – Dự thính (không lấy tín chỉ): $AUD100.00/ 1 môn.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc ghi danh: liên lạc anh Nguyễn Văn Vệ : ve.nguyen@bigpond.com