Trung Tâm Thần Hoc Việt Nam tại Úc Châu đã được thành lập, trụ sở tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Melbourne, 45 Pickett st, Footscray, Australia.

Các chương trình Cử Nhân Thần Học (B.th) và Cao Học Thần Học (M.Div), sẽ bắt đầu trong năm 2009. Ban Giảng Huấn gồm có MSTS.Phạm Văn An, Giáo sư của Southern Baptist Seminary, Hoa Kỳ, và các vị Giáo sư của Thailand Baptist Theological Seminary. Chương trình học sẽ bằng song ngữ Việt-Anh (70% tiếng Việt, 30% tiếng Anh). Lệ phí cho mỗi môn học dự trù khoảng $AUD 250.00 (chỉ bằng 1/5 lệ phí của các Thần Học Viện khác trên thế giới).

MS An-TTTH Uc Chau

Trung Tâm sẽ mở lớp học mỗi năm 2 lần, mỗi lần từ 8 ngày đến 14 ngày. Lớp học cho năm 2009 sẽ được tổ chức vào thời gian từ 19-09-2009 đến 26-09-2009. Hạn chót ghi danh là ngày 15-1-2009.

Địa chỉ liên lạc: Vietnamese Theological Centre of Australia, P.O Box 2114, Footscray, Vic 3011 . Australia. Hoặc liên lạc trực tiếp với MS.Trần Thanh Tâm, Mobile: 0411 193 273 để biết thêm chi tiết.